Transport ADR

Transport ADR materiałów niebezpiecznych

Przewożenie materiałów niebezpiecznych uwarunkowane jest odpowiednimi przepisami  – reguluje je ADR, czyli międzynarodowa konwencja podpisana w 1954 roku w Genewie, którą Polska ratyfikowała w 1975 roku. Określa ona zasady obejmujące transport adr materiałów niebezpiecznych i warunki, na jakich ma się to odbywać. Nie każdy ma prawo transportować substancje podwyższonego ryzyka, potrzeba do tego odpowiednich uprawnień. Wszystkie przepisy zawarte w ADR dotyczą zarówno przewozu krajowego, jak i międzynarodowego – każdego, który dotyczy substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne.
Które towary można zaliczyć do substancji o podwyższonym stopniu ryzyka? Kolejne klasy przedstawionej w konwencji klasyfikacji obejmują, m.in.:

  • różne materiały i przedmioty wybuchowe,
  • gazy,
  • materiały zapalne,
  • samozapalne,
  • trujące,
  • materiały zakaźne,
  • materiały żrące,
  • materiały samoreaktywne
  • inne przedmioty niebezpieczne.

Jako renomowany zakład usługowy świadczymy transport ADR w Krakowie już od lat 90. Mamy w tym duże doświadczenie. Posiadamy również odpowiedni park maszynowy, pojazdy i własne laboratorium, gdzie przeprowadzamy szczegółową analizę. Jeżeli chodzi o przewóz materiałów niebezpiecznych, musi się on odbywać z zachowaniem należytych środków bezpieczeństwa. Znamy się na tym, jak nikt inny, dlatego warto nam zaufać.

Transport ADR materiałów niebezpiecznych – obowiązki

transport adr materiałów niebezpiecznych

Przewożenie substancji z tej kategorii wymaga zachowania należytych środków ostrożności oraz umiejętności przewidzenia ewentualnych zagrożeń i ich skutków. Konwencja ADR jasno wskazuje, jakie obowiązki mają osoby nadające, główni przewoźnicy oraz odbiorcy materiałów zaklasyfikowanych jako niebezpieczne dla środowiska i zdrowia oraz życia człowieka. W tym przypadku warto zaufać profesjonalistom z odpowiednim wykształceniem i przygotowaniem, którzy mają doświadczenie w tego typu operacjach. Sam transport warto zlecić firmie, która zawodowo zajmuje się przewozem towarów niebezpiecznych w myśl zasad transportu ADR.

Transport niebezpiecznych sybstancji a regulacje ADR

Nadawca substancji podwyższonego ryzyka musi upewnić się, że prawidłowo zaklasyfikowano towary niebezpieczne i są one dopuszczone do przewozu zgodnie z zasadami uregulowanymi w konwencji ADR. Ponadto niezbędne jest stosowanie należytych opakowań stanowiących formę zabezpieczenia, oznakowanie samego pojazdu i ew. kontenera, jak i czuwanie nad przeprowadzeniem przepisowego załadunku towaru przez przewoźnika.

Przewóz i odbiór materiałów niebezpiecznych – transport ADR

Obowiązki przewoźnika podczas przewozu ADR

Bardzo ważną rolę w procesie odgrywa przewoźnik materiałów uznanych za niebezpieczne. Przed ruszeniem w trasę musi on upewnić się, że nadane do przewozu towary zaklasyfikowanie jako niebezpieczne dopuszczone są do przewozu według przepisów transportu ADR. Następnie trzeba sprawdzić dane przekazane przez osobę nadającą transport, skontrolować stan załadunku i wykluczyć ewentualne wady i braki (towar nie może być jakkolwiek uszkodzony). Przewoźnik koniecznie musi też sprawdzić, czy jego pojazd jest odpowiednio oznaczony, a w dobrze widocznym miejscu znajdują się specjalne naklejki ostrzegawcze.

Obowiązki odbiorcy według ADR

Odbiorca takiego transportu ADR również musi zachować należyte środki bezpieczeństwa. Po pierwsze, powinien odebrać transport towarów możliwie najszybciej, zadbać o usunięcie oznakowań z rozładowanych i oczyszczonych kontenerów. Aby cały proces trwał szybko, sprawnie i był zgodny z prawem, strony uczestniczące w operacjach tego typu – które przewożą lub magazynują towary zaklasyfikowane jako niebezpieczne – powinny zatrudnić doradcę DGSA ADR. Aby w ogóle uczestniczyć w przewozie materiałów podwyższonego ryzyka, niezbędne jest posiadanie uprawnień, które można zdobyć podczas specjalistycznych szkoleń. Jako renomowana firma oferująca transport ADR w Krakowie mamy wszystkie niezbędne certyfikaty umożliwiające pracę z niebezpiecznymi materiałami. Pomożemy Ci w bezpieczny sposób się ich pozbyć!