Dokumenty

Naszą działalność w zakresie odzysku, unieszkodliwiania i transportu odpadów przemysłowych prowadzimy zgodnie z Decyzją Pozwolenie Zintegrowane wydaną w dniu 16 października 2008 r. przez Marszałka Województwa Małopolskiego znak: SW.II.JD.7673-30/08. W latach 2011 i 2012 nasza decyzja została poszerzona o dodatkową ilość kodów odpadów, jak również zwiększone zostały ilości odpadów możliwych do przyjęcia na instalację.

Decyzja nr SW.II.JD.7673-30/08 – Pozwolenie Zintegrowane – z dnia 16 października 2008 r.
Decyzja nr SW.II.MW.7673/2-23/10/11 – zmiana pozwolenia zintegrowanego – z dnia 25 lutego 2011 r.
Decyzja nr SR-II.7222.2.15.2012 – zmiana pozwolenia zintegrowanego – z dnia 7 listopada 2012 r.
Decyzja nr WS-06.6233.1.3.2014.MK – decyzja na transport odpadów – z dnia 10 lutego 2014r.
Aktualna lista kodów odbieranych odpadów na instalację firmy NYCZ

Świadczymy również usługi w zakresie czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern oraz pojemników, zgodnie z decyzją z dnia 23 lutego 2011r. SR.III.MW.7643.3.2011 wydaną przez Marszałka Województwa Małopolskiego.

Decyzja nr SR.III.MW.7643.3.2011 – czyszczenie zbiorników – z dnia 23 lutego 2011 r.

Posiadamy także decyzję nr OŚR.6233.1.2011 dotycząca zbierania oraz magazynowania odpadów wydaną 2 marca 2012r przez Starostę Wielickiego.

Decyzja nr OŚR.6233.37.2014 – zbieranie oraz magazynowanie odpadów – z dnia 8 sierpnia 2014 r.