Czyszczenie zbiorników

Czyszczenie zbiorników

Zajmujemy się profesjonalnym czyszczeniem zbiorników magazynowych naziemnych i podziemnych, wanien procesowych, reaktorów, dekanterów i innych zbiorników, w których znajdują się pozostałości stałe, ciekłe lub półpłynne (forma szlamu) z przechowywania odpadów pogalwanicznych, żrących i niebezpiecznych dla środowiska. Czyszczenia w zależności od możliwości technicznych oraz właściwości fizyko-chemicznych wydobywanego medium (odpadu) wykonywane są:

– mechanicznie, przy użyciu cysterny wysokociśnieniowej – czyszczenie polega na użyciu strumienia wody pod dużym ciśnieniem (> 100 bar), wydobycie odpadu odbywa się poprzez jego zassanie na cysternę próżniową,

– ręcznie, odbywające się poprzez wejście pracowników w miejsce czyszczenia, usuwanie zanieczyszczeń przy użyciu myjek ciśnieniowych typu „KACHER”, młotów pneumatycznych lub innych narzędzi ręcznych.

Wytwórcą odpadów powstałych w wyniku czyszczenia jest firma NYCZ INTERTRADE Sp. z o.o. – zgodnie z posiadaną decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2011r., znak: SR.III.7243.3.2011.LB zezwalającą na świadczenie usług w zakresie czyszczenia separatorów, zbiorników magazynowych, cystern oraz pojemników. Odpady powstałe w wyniku czyszczenia są zagospodarowane w ramach wykonywanej usługi przez naszą firmę. Link do decyzji SR.III.7243.3.2011.LB. Pozwolenie czyszczenie.