Utylizacja odpadów

Utylizacja ścieków i odpadów przemysłowych

Utylizacja odpadów niebezpiecznych i przemysłowych Kraków

Proponujemy Państwu kompleksową usługę, w skład w której wchodzi odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz utylizacja odpadów przemysłowych na terenie Krakowa i okolic.

Nasz zakład utylizacji odpadów, przez który realizowana jest utylizacja odpadów niebezpiecznych (na który składa się również oczyszczalnia ścieków przemysłowych), jako jeden z nielicznych w Polsce, przeprowadza recykling odpadów niebezpiecznych oraz zapewnia odzysk metali kolorowych.

Utylizacja odpadów niebezpiecznych – na czym polega?

Stosowana przez nasz zakład utylizacji odpadów z Krakowa profesjonalna instalacja oparta na utylizacja odpadów niebezpiecznych krakównowoczesnych rozwiązaniach technicznych, technologicznych oraz zgodnych z wymaganiami dla środowiska, pomoże Państwu w sposób efektywny i ekologiczny zutylizować odpady niebezpieczne ciekłe. Unieszkodliwianie zanieczyszczeń przemysłowych oparte jest na procesach fizyko-chemicznych zapewniających usunięcie z  nich substancji szkodliwych, a w przypadku dużej koncentracji metali w odpadzie poddanie go procesowi odzysku we własnym zakładzie odzysku surowców chemicznych. Zastosowane nowoczesne urządzenia pozwalają na przetworzenie substancji szkodliwych na mniej szkodliwą postać, natomiast metale poddawane są odzyskowi we własnym zakładzie odzysku surowców chemicznych.

Nowoczesna utylizacja odpadów niebezpiecznych w Krakowie

Czy utylizacja odpadów niebezpiecznych i przemysłowych to dla Twojej firmy duży problem? Nie radzisz sobie z odpadami? Na naszej instalacji jesteśmy w stanie przyjąć jednocześnie różne strumienie ścieków i zanieczyszczeń płynnych, na co pozwala nam zastosowanie różnych ciągów technologicznych, a co za tym idzie różnych technologii utylizacji odpadów przemysłowych i ścieków.

Posiadamy linię do deemulgacji emulsji wodno – olejowych, utylizacji farb, odpadów ciekłych alkaliczno-kwaśnych oraz innych roztworów procesowych.

Utylizacja odpadów przemysłowych Krakówutylizacja odpadów przemysłowych

W szczególności specjalizujemy się w utylizacji / odzysku:

– ścieków i zanieczyszczeń kwaśnych i alkalicznych
– ścieków i odpadów chromowych (Cr+6 i Cr+3)
– zużytych odpadowych roztworów technologicznych
– zawiesin wodnych farb i lakierów
– ścieków i odpadów zaolejonych
– wodnych cieczy myjących
– kwasów i alkalii trawiących
– emulsji olejowych
– zużytych kąpieli i szlamów pogalwanicznych
– przeterminowanych odczynników i preparatów chemicznych

Ceny za odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych, w tym przemysłowych ustalamy indywidualnie, po zapoznaniu się ze składem chemicznym ścieków i odpadów, jego ilością, jak też przydatnością do dalszego wykorzystania. Utylizacja odpadów przemysłowych to dość powszechny problem w zakładach pracy oraz gospodarstwach domowych – mamy na to radę! Obszar naszego działania obejmuje Kraków i okolice.

Oferujemy również własny transport ścieków, odpadów płynnych, płynnych niebezpiecznych na wszystkich trasach krajowych – zgodnie z przepisami ADR.

Szczegółową listę kodów mogą Państwo znaleźć w zakładce dokumenty.