Utylizacja odpadów

Utylizacja ścieków i odpadów przemysłowych

Utylizacja odpadów

Proponujemy Państwu kompleksową usługę polegającą na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz ścieków przemysłowych.

Utylizacja odpadów w naszym zakładzie, na który składa się również oczyszczalnia ścieków przemysłowych, jako jeden z nielicznych w Polsce, przeprowadza recykling odpadów niebezpiecznych oraz zapewnia odzysk metali kolorowych.

Na czym polega utylizacja odpadów?

Stosowana przez nas profesjonalna instalacja oparta na oczyszczalnia utylizacji odpadównowoczesnych rozwiązaniach technicznych, technologicznych oraz zgodnych z wymaganiami dla środowiska, pomoże Państwu w sposób efektywny i ekologiczny zutylizować odpady ciekłe. Unieszkodliwianie zanieczyszczeń przemysłowych oparte jest na procesach fizyko-chemicznych zapewniających usunięcie z  nich substancji szkodliwych, a w przypadku dużej koncentracji metali w odpadzie poddanie go procesowi odzysku we własnym zakładzie odzysku surowców chemicznych. Zastosowane nowoczesne urządzenia pozwalają na przetworzenie substancji szkodliwych na mniej szkodliwą postać, natomiast metale poddawane są odzyskowi we własnym zakładzie odzysku surowców chemicznych.

Nowoczesna utylizacja odpadów

Nie radzisz sobie z odpadami?

Na naszej instalacji jesteśmy w stanie przyjąć jednocześnie różne strumienie ścieków i zanieczyszczeń płynnych, na co pozwala nam zastosowanie różnych ciągów technologicznych, a co za tym idzie różnych technologii utylizacji ścieków i odpadów przemysłowych.

Posiadamy linię do deemulgacji emulsji wodno – olejowych, utylizacji farb, odpadów ciekłych alkaliczno-kwaśnych oraz innych roztworów procesowych.

W szczególności specjalizujemy się w utylizacji / odzysku:Utylizacja odpadów
– ścieków i zanieczyszczeń kwaśnych i alkalicznych
– ścieków i odpadów chromowych (Cr+6 i Cr+3)
– zużytych odpadowych roztworów technologicznych
– zawiesin wodnych farb i lakierów
– ścieków i odpadów zaolejonych
– wodnych cieczy myjących
– kwasów i alkalii trawiących
– emulsji olejowych
– zużytych kąpieli i szlamów pogalwanicznych
– przeterminowanych odczynników i preparatów chemicznych

Ceny za odbiór i utylizację ustalamy indywidualnie, po zapoznaniu się ze składem chemicznym ścieków i odpadów, jego ilością, jak też przydatnością do dalszego wykorzystania. Utylizacja odpadów to dość powszechny problem w zakładach pracy oraz gospodarstwach domowych – mamy na to radę!

Oferujemy również własny transport ścieków, odpadów płynnych, płynnych niebezpiecznych na wszystkich trasach krajowych – zgodnie z przepisami ADR.

Szczegółową listę kodów mogą Państwo znaleźć w zakładce dokumenty.