Oczyszczalnie ścieków przemysłowych

Oczyszczalnia ścieków przemysłowych

Nasza firma Nycz działa w branży oczyszczania ścieków, odbioru i transportu odpadów przemysłowych i niebezpiecznych oraz recyklingu odpadów. Zaawansowane technologie oraz specjalistyczna flota pojazdów w postaci cystern i samochodów ciężarowych, jak i własna oczyszczalnia ścieków przemysłowych umożliwiają nam oferowanie profesjonalnych usług. Posiadamy wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004, należymy też do Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami.

Obecnie rozwijające się prężnie różne działy gospodarki powodują, że zasoby naturalne z dnia na dzień są coraz mocniej eksploatowane. Ekolodzy ostrzegają, że w przyszłości może nam grozić wyczerpanie złóż, jeśli rozmiar ich wydobywania nie zmniejszy się – stopniowo w sferze gospodarczej wdraża się stosowne mechanizmy mające na celu ochronę środowiska, a także życia i zdrowia ludzi. Aby zapobiec wielu nieszczęściom, coraz większą uwagę przykłada się również do zagadnienia odpadów i kontroli zanieczyszczeń.

Co to są ścieki przemysłowe?

oczyszczalnia ścieków przemysłowych

Do ścieków przemysłowych zalicza się powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową i przemysłową, a także ze składem, transportem lub świadczonymi usługami, ścieki, które są odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tegoż zakładu. Bez względu na miejsce docelowe odprowadzenia odpadów płynnych (bezpośrednio do środowiska lub do specjalnych systemów kanalizacyjnych) powinny one wpisywać się w określone prawnie parametry dotyczące jakości.

Oczyszczalnia ścieków przemysłowych a środowisko naturalne

Obecnie oczyszczanie ścieków przemysłowych jest wręcz niezbędne – często bywają one toksyczne i stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego, ekosystemu oraz życia i zdrowia pojedynczych jednostek. Właśnie dlatego tak istotne jest to, by procesy oczyszczania ścieków przemysłowych odbywały się z udziałem wyszkolonych w tej dziedzinie pracowników. W firmie Nycz zajmujemy się też świadczeniem usług w zakresie pracy nad powtórnym zagospodarowaniem odpadów, zwłaszcza przemysłowych.

Jak wygląda oczyszczanie ścieków przemysłowych?

Bezpieczne odprowadzenie ścieków przemysłowych do układu kanalizacyjnego wymaga odpowiedniej koncepcji. Oczyszczalnia ścieków przemysłowych ma kluczowe znaczenie dla prężnego funkcjonowania całej firmy i mają niezwykle odpowiedzialne zadania. Należy tu wskazać odbiór i zarazem recykling wód przemysłowych skażonych odpadami. W efekcie możliwe jest odciążenie biologicznych oczyszczalni ścieków komunalnych. To rodzaj niezawodnej ochrony środowiska naturalnego.

Oczyszczanie ścieków przez firmę Nycz Intertrade

Warto zlecić świadczenie profesjonalnych usług w tym zakresie naszym specjalistom. W zakresie ich działalności znajduje się oczyszczanie ścieków przemysłowych, a także odzysk odpadów płynnych i wodorozcieńczalnych i ich odbiór od klienta. Procesy oczyszczania zanieczyszczeń pochodzenia przemysłowego obejmują kilka etapów, wśród których należy wskazać dekantację, flotację, strącanie oraz flokowanie. W rezultacie ścieki przemysłowe zostają efektywnie oczyszczone przez oczyszczalnie ścieków przemysłowych. W ten sposób pozbawia się je toksycznych substancji, które zanieczyszczają ekosystem i środowisko naturalne. Zaufaj profesjonalistom – Nycz Intertrade, Twoja oczyszczalnia ścieków przemysłowych.