Recykling odpadów

Recykling odpadów Kraków

Jako firma z Krakowa działamy na polskim rynku w zakresie recyklingu odpadów, utylizacji ścieków oraz odpadów przemysłowych. Od kilku lat firma Nycz należy do Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami, zaś jako zakład działamy w branży od 2005 roku.

Świadczymy usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów. Jedną z naszych specjalności jest recykling odpadów. Ponadto odzyskujemy z nich metale kolorowe, oleje i sól. Niezależnie od tego, jakie zlecenie wykonujemy, zawsze świadczymy usługi na najwyższym poziomie. W ciągu lat działalności udało nam się zdobyć szerokie grono odbiorców, którzy darzą nas zaufaniem.

Jesteśmy jedną z niewielu firm w Krakowie i Polsce, które tak kompleksowo podchodzą do tego tematu – posiadamy również oczyszczalnię ścieków, galwanizernię, zakład odzysku oraz laboratorium, w którym pracują wykwalifikowani specjaliści – fizycy i chemicy. Na własną ręką przewozimy materiały niebezpieczne (posiadamy do tego celu odpowiednią flotę pojazdów, to jest stosowne cysterny i ciężarówki). Posiadamy wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004.

Na czym polega recykling odpadów?

recykling odpadów kraków

Przyjmuje się, że recykling odpadów to rodzaj ich przystosowania do ponownego użycia. Mówiąc inaczej, to powtórne wykorzystanie raz pozyskanych przez zakład czy pojedynczych konsumentów odpadów. Kiedy trafią one do profesjonalnej firmy, zostają przetworzone, a następnie z pozyskanego w ten sposób materiału produkuje się nowy produkt, który działa podobnie jak pierwotny lub wprost przeciwnie, należy do zupełnie innej kategorii przedmiotów. Podstawowym założeniem zakładów zajmujących się recyklingiem jest maksymalne wykorzystanie wszystkich odpadów przy możliwie minimalnym nakładzie surowców i zapotrzebowaniu energetycznym.

Dlaczego recykling odpadów jest tak ważny?

Przede wszystkim recykling odpadów pozwala na efektywne zmniejszenie stopnia wykorzystania złóż naturalnych (w końcu możliwe jest pozyskanie nowego produktu z odpadów). Po drugie, możliwe jest ograniczenie ilości śmieci – ich rosnąca ilość jest niekorzystna dla środowiska i atmosfery, co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie komfortu życia człowieka.

Można wyróżnić kilka rodzajów recyklingu odpadów, którym zajmują się profesjonalne firmy (w tym firma Nycz z Krakowa), jak również konkretne zastosowania, które oscylują wokół ponownego użytkowania i wykorzystania tego samego produktu albo tzw. dalszego zastosowania, kiedy odpady zostają poddane obróbce i w efekcie znajdują nowatorskie zastosowanie.

Jakie odpady nadają się do recyklingu w Krakowie?

Bardzo dużo odpadów w Krakowie nadaje się do recyklingu – w przeważającej większości są to produkty pochodzące z gospodarstw domowych śmieci, które każdy z nas powinien segregować. Posegregowane odpady poddawane są procesowi recyklingu odpadów w celu uzyskania nowych materiałów nadających się do ponownego wykorzystania.

Aby ułatwić składowanie odpadów w gospodarstwach domowych, podzielono je na cztery podstawowe grupy i przydzielono do nich poszczególne kolory. Do ponownego użytkowania lub dalszego zastosowania nadają się:

  • papier – kontener w kolorze niebieskim,
  • plastik, tworzywa sztuczne – żółty kontener,
  • szkło – kontener w kolorze zielonym (szkło kolorowe) lub białym (szkło białe),
  • metale – kontener w kolorze czerwonym lub pomarańczowym.

Recykling odpadów Kraków – jakie są rodzaje?

W przypadku segregowania dokonuje się podziału z uwzględnieniem zastosowania tej czynności, a zatem istnieje możliwość ponownego lub dalszego użytkowania resztek. Niezwykle ważną kwestią, na którą zwraca się uwagę przy recyklingu odpadów, jest rodzaj całego przedsięwzięcia. Jeśli chodzi o sposób obróbki, wyróżnia się przerób:

  • materiałowy,
  • termiczny,
  • surowcowy,
  • organiczny,
  • chemiczny.

Recykling odpadów w Krakowie to coś, w co warto zainwestować, zwłaszcza jeśli firma generuje duże straty podczas produkcji. Aby zmniejszyć koszty w przedsiębiorstwie, można ponownie wykorzystać surowce. Zachęcamy do kontaktu!