Laboratorium

Nowoczesne laboratorium fizyko-chemiczne

Laboratorium fizyko-chemiczne

laboratorium3_a

       Nasze nowoczesne laboratorium oferuje szeroki zakres usług dla klientów zewnętrznychNasza firma posiada własne, nowocześnie wyposażone laboratorium fizyko-chemiczne. Wykorzystywane jest ono zarówno do prowadzenia kontroli jakości przyjmowanych ścieków i odpadów oraz indywidualnej wyceny kosztów zagospodarowania odpadów lub ścieków dla klientów, jak również do prowadzenia prób technologicznych i oceny parametrów ścieków wyjściowych. Oferujemy również szeroki zakres usług dla klientów zewnętrznych.

Zakres usług dla klientów zewnętrznych:

analiza ścieków – temperatura, oznaczenie pH, przewodnictwo, zawiesina łatwo opadająca, zawiesina ogólna, ChZT, BZT5, tlen rozpuszczony, atom amonowy, atom Klejdahla, azotyny, azotany, fosforany, siarczany, chlorki, bromki, fluorki, żelazo, cynk, nikiel, kadm, miedź, ołów, cyna, chrom ogólny, chrom na szóstym stopniu utlenienia, chrom na trzecim stopniu utlenienia, fenol, substancje ekstrahujące laboratorium2asię eterem naftowym, detergenty kationowe, detergenty anionowe, detergenty niejonowe
analiza jakościowa każdego rodzaju materiału
analiza rentgenowska (pierwiastki pomiędzy sodem, a uranem)
analiza węgla – wilgoć całkowita, zawartość siarki, zawartość cząstek lotnych, zawartość popiołu, kaloryczność
analiza składu kąpieli galwanicznych – kąpiel cynkowa, kąpiel niklowa, kąpiel chromowa, kąpiel cynowa, kąpiele trawiące
badania korozyjne w komorze mgły solnej

Laboratorium wyposażone jest w wysokiej jakości najnowocześniejszy sprzęt analityczny, co pozwala nam zaoferować szeroki zakres usług na najwyższym poziomie.

W skład wyposażenia laboratorium wchodzą m.in.:
– spektrometr absorbcji atomowej AAS
– chromatograf jonowy z kolumną anionową i kationową
– spektrometr rentgenowski
– spektrofotometr
– kalorymetr
– ekstraktor do oznaczania tłuszczów
– aparat do destylacji z parą wodną
– zestaw do oznaczania BZT5
– mineralizator wielostanowiskowy do mineralizacji na mokro
– mineralizator mikrofalowy
– piec muflowy
– łaźnie wodne
– wieloparametrowy miernik pH, tlenu, przewodnictwa
– homogenizator