Odzysk metali

Odzysk metali kolorowych i soli metali z odpadów przemysłowych

Odzysk metali i soli metali

Nasz zakład odzysku – połączony z nowoczesną oczyszczalnią ścieków – stanowi jedno z nielicznych miejsc w Polsce, gdzie w sposób profesjonalny przeprowadzany jest odzysk metali kolorowych oraz soli metali z odpadów przemysłowych.

Prowadzimy odzysk m.in. z następujących rodzajów odpadów:
– osady poneutralizacyjne z oczyszczalni ścieków przemysłowych (np. 11 01 09*, 19 02 05*, 19 02
06, 19 08 13*, 19 08 14),
– zużyte kąpiele galwaniczne i inne roztwory soli (11 01 98*, 11 01 05*, 11 01 06*, 06 03 13*, 06 03 14, 06 04 05*),
zużyte katalizatory (16 08 02*, 16 08 03, 16 08 04, 16 08 05*, 16 08 06*, 16 08 07*),
– cząstki i pyły metali, zendry (Cu, Ni, Sn, Zn).

Szczegółową listę kodów odpadów mogą Państwo znaleźć w zakładce dokumenty.

Dysponujemy również własnym laboratorium fizyko-chemicznym (pozwalającym wykonywać wszelkie niezbędne analizy), jak też zapewnić możemy profesjonalny transport odbieranych odpadów.

odzysk1a  odzysk5a

W naszej instalacji posiadamy m.in. elektrolizery diafragmowe do odzysku metali kolorowych (Ni, Cu), reaktory chemiczne do przygotowywania elektrolitów i roztworów soli, a także węzeł deemulgacji emulsji olejowych.

Przykłady odbieranych odpadów, które poddajemy następnie odzyskowi:

szlamy2aszlamy i osady zawierające Cu/Ni/Zn sole1asiarczan Cu
zendra1azendra walcownicza Cu katalizatory1akatalizatory Zn
katalizatory2akatalizatory Cu katalizatory3akatalizatory Ni
pyly1apyły Zn pyly2apyły Cu
kapiele_akąpiele galwaniczne Cu/Ni/Cr katody_anasz produkt – odzyskana elektrolitycznie miedź

Ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów ustalamy indywidualnie, biorąc pod uwagę ich skład chemiczny zweryfikowany w naszym laboratorium. Oferujemy również transport odpadów płynnych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na wszystkich trasach krajowych.