Stowarzyszenie SPPGO

15 kwietnia 2011r. nasza firma została przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami (SPPGO) z siedzibą w Kutnie. Stowarzyszenie działa od maja 2000r. skupiając wyłącznie polskich przedsiębiorców, rzetelnie działających w branży gospodarki odpadami. Do głównych celów organizacji należy: wspomaganie rozwoju polskiej przedsiębiorczości w zakresie gospodarki odpadami, prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dot. odpadów, udział w pracach legislacyjnych polskiego prawa ochrony środowiska oraz w komisjach przy Ministrze Ochrony Środowiska związanych z problematyką gospodarki odpadami.

Mamy dużą satysfakcję z faktu dołączenia do grona firm będących już od lat członkami Stowarzyszenia, których wyróżnia solidność i dbałość o ochronę środowiska w Polsce.

Szczegółowe informację dot. zakresu działania Stowarzyszenia i jego członków można znaleźć na stronie www.sppgo.pl

Stowarzyszenie SPPGO